WWRD

ulotka_wspomaganie-rozwoju-dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

WWRD jest programem mającym na celu objęcie specjalistyczną pomocą dziecko i jego rodzinę od chwili wykrycia niepokojących objawów, zachowań, deficytów, do chwili podjęcia edukacja szkolnej. Opiera się na współpracy rodziców i terapeutów, aby wspólnie, kompleksowo realizować założenia programu.

Jak uzyskać opinię o WWRD

  • Wyszukaj Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w miejscu zamieszkania dziecka.
  • Zadzwoń i poproś o informację, jakie kroki masz podjąć aby uzyskać opinię o WWRD dla dziecka.
  • Postępuj zgodnie z uzyskanymi informacjami.

Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka wydaje Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na wniosek opiekuna prawnego.

Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Katowicach:

  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Sokolska 26, tel: 32/259 95 86
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Rataja 14, tel: 32/254 23 12
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Łętowskiego 6a, tel: 32/252 79 59
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Szopienicka 58, tel: 32/255 70 51
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Okrzei 4, tel: 32/203 54 46

Jeżeli dziecko otrzymało opinię o WWRD przysługuje mu bezpłatna pomoc.

Rodzic decyduje, w której placówce będzie realizował zalecenia z opinii o WWRD.

Można wybrać tylko jedną placówkę, w której będzie realizowana opinia o  WWRD.

Dziecku, zgodnie z rozporządzeniem o organizowaniu WWRD przysługuje od 4 do 8 bezpłatnych zajęć w zależności od potrzeb dziecka. Decyzję o ilości przyznanych godzin podejmuje zespół WWRD powołany w  poradni.

W naszej poradni dziecku w ramach WWRD przysługuje od 4 do 5 zajęć.