EEG

 

Badanie EEG to badanie czynności elektrycznej mózgu. To nieinwazyjna metoda diagnostyczna. Badanie jest bezpieczne, nie obciążające koniecznością znieczulenia ani też narażenia na szkodliwe czynniki.

Badanie EEG ułatwia różnicowanie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu. W wielu schorzeniach mózgu badanie pozwala umiejscowić proces chorobowy w określonej okolicy. Szczególnie istotne znaczenie ma badanie EEG u pacjentów z napadami padaczkowymi, po urazie czaszkowym, w przebiegu zapalenia mózgu lub różnicowania śpiączek.

Wskazania do wykonania badań EEG:

Opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Padaczka ( w diagnostyce wstępnej, w czasie jej trwania i kontroli, różnicowej).
Urazy czaszkowo-mózgowe.
Różnicowanie czynnościowych i organicznych schorzeń mózgu.
Utraty przytomności.
Omdlenia.
Drgawki ( noworodkowe, gorączkowe, niedotlenienie, zaburzenia metaboliczne).
Urazy głowy lekkie i duże ( z utratą przytomności i niepamięcią zdarzenia).
Stany lękowe, obniżony nastrój.
Zaburzenia emocjonalne: złość, agresja itp.

Informacje dotyczące przygotowania do EEG:

http://www.neurologdzieciecy.com.pl/badanie-eeg