Biofeedback

EEG Biofeedback jest metodą, która umożliwia zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Osoba, która bierze aktywny udział w treningu, uczy się modyfikować wzorzec fal mózgowych.

Metodę EEG Biofeedback stosuje się w:

 • zaburzeniach uwagi, koncentracji
 • nadpobudliwości, zespołów ADHD i ADD,
 • agresji,
 • problemach szkolnych
 • rozwojowych wadach wymowy,
 • autyźmie
 • przewlekłych bólach głowy, migrenach
 • zaburzeniach snu,
 • zespołach chronicznego zmęczenia,
 • stanach lękowych,
 • natręctwach, tikach nerwowych
 • depresji,
 • zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja),
 • tremie,
 • napięciach wewnętrznych
 • obniżonej samoocenie
 • dziecięcym porażeniu mózgowym,
 • po urazach czaszki,
 • epilepsji,
 • w rehabilitacjach po udarach mózgu.

Osoby aktywne i zdrowe mogą brać udział w terapii w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, w stresie, w dążeniu do uzyskania lepszych wyników sportowych, muzycznych.
Terapią mogą być objęte dzieci od trzeciego roku życia. Terapia przeprowadzana jest w formie gry za pomocą siły swojej woli. Terapeuta za pomocą komputera śledzi przebieg gry, promuje fale pożądane i redukuje fale niekorzystne, które są przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka.