Cennik usług

Obowiązuje o d 1 maja 2024r.

Terapia Ndt-Bobath

Pierwsza wizyta (konsultacja, ocena rozwoju dziecka, instruktaż) – 230 zł

Rehabilitacja 1 raz w tygodniu – 130 zł/45 min

Rehabilitacja 2 razy w tygodniu – 120 zł/45 min

Kontrola – 200 zł

Kontrola  z serwisem wkładek – 230 zł

Rehabilitacja wad postawy

Pierwsza wizyta (ocena postawy ciała) – 230 zł

Rehabilitacja 1 raz w tygodniu – 140 zł/45 min

Dobór wkładek termoplastycznych Formthotics

Konsultacja (badanie na podoskopie, dobór wkładki Formthotics) – 250 zł

Wkładki dla dzieci – 200 zł/250 zł w zależności od modelu wkładki

Wkładki dla dorosłych – 250 zł/280 zł

Kontrola – 230 zł

Terapia Integracji Sensomotorycznej

Diagnoza 4 spotkania 500 zł

Diagnoza pisemna (dokument) – 50 zł płatność przy diagnozie.

Terapia SI 1 raz w tygodniu – 140 zł/45 min

Terapia SI 2 razy  w tygodniu – 130 zł/45 min

Trening Umiejętności Społecznych

100 zł/60-80 min

Terapia Biofeedback

Diagnoza  – 2 spotkania – 250 zł

Trening – 60 min/100 zł

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena

Diagnoza – 150 min/250 zł

 EEG

zapis video w śnie – 410 zł

zapis video czuwanie – 360 zł

nieudana próba we śnie (dziecko nie zasnęło) – 50 zł.

 Konsultacje

WAŻNE!!!

Pani dr n med. Ewa Głuszkiewicz w chwili obecnej przyjmuje w Siemianowicach Śląskich, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30

tel: 886 723 355

http://www.neurologdzieciecy.com.pl/badanie-usg

Konsultacja logopedyczna pierwsza  230 zł

Konsultacja neurologopedyczna 250 zł

Terapia logopedyczna – 130 zł

Konsultacja psychologiczna pierwsza 230 zł

Terapia psychologiczna – 140 zł

Opinie:

Opinia wydana przed specjalistę – 50 zł

Opinia wydana przez rejestracje – 20 zł