Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna to ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad popstawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy.

Statystyki biją na alarm  80 – 90 % dzieci i młodzieży ma wadę postawy!

Jest to w ostatnich latach najczęściej brzmiąca diagnoza lekarska dotycząca dzieci i młodzieży. Przez termin ten rozumiemy wszelkie dysproporcje i asymetrie w budowie ciała, których zaniedbanie może w przyszłości wywołać poważne problemy narządu kostno – stawowego.

Przyczyną wad postawy jest głównie mała aktywność ruchowa, przeciążenie pleców ciężkimi tornistrami szkolnymi , złe nawyki higieniczne i żywieniowe. Najbardziej zagrożone są dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz dojrzewania. W badaniu oglądowym stwierdzamy najczęściej: odstające łopatki, okrągłe plecy, skrzywienie kręgosłupa, płaskostopie.

Trafna diagnoza lekarska, wczesna profilaktyka lub odpowiednia terapia pozwoli nam uniknąć poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości.

Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:

  • korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego,
  • niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,
  • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy

 

W Centrum Rehabilitacji Dziecięcej ?ISKIERKA? prowadzimy indywidualną gimnastykę korekcyjną.

Pozwala to w sposób efektywny prowadzić ćwiczenia dobrane do konkretnego dziecka, pod kątem jego potrzeb i wad postawy, określonych na wstępnej wizycje diagnostycznej.

W czasie wizyty diagnostycznej przeprowadzany jest pomiar skoliometrem, ocena napięcia mięśniowego ciała oraz w razie potrzeby badanie na podoskopie.