Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to forma regularnego treningu grupowego, która ma na celu zwiększenie zakresu umiejętności społecznych, komunikacyjnych, nauki radzenia sobie w codziennych sytuacjach społecznych.

Zajęcia TUS prowadzone są z dziećmi, które mają trudności z relacjami społecznymi. Tematy zajęć nakierowane są zatem na trudności w nawiązywaniu relacji, skutecznego komunikowania z innymi, czy radzenia sobie z emocjami (strach, złość, poczucie niepewności).

TUS doskonale sprawdza się w przypadku dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, ale również w przypadku dzieci zmagających się z następującymi trudnościami:

 • nieśmiałość
 • problemy z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji społecznych
 • nadpobudliwość
 • brak asertywności
 • wycofanie
 • brak umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i innych osób
 • niska samoocena, brak wiary we własne możliwości
 • problemy z komunikacją
 • brak cierpliwości, problem z czekaniem na własną kolej
 • przestrzeganie zasad w różnych miejscach
 • przestrzeganie zasad w interakcji z rówieśnikami
 • cierpiących na zaburzenia o podłożu psychosomatycznym i lekowym

Zajęcia odbywają się w małych, kameralnych grupach do 6 osób.

Prowadzone są przez psychologa i pedagoga dziecięcego, którzy są certyfikowanymi trenerami TUS.

Zajęcia trwają 60-80  minut.

Koszt – 100 zł