NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath jest stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane.

Usprawnianie według tej metody ma wspomóc rozwój psycho-ruchowy dziecka tak, aby przebiegał on w sposób jak najbardziej harmonijny i zbliżony do naturalnego.

Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości (np. asymetria, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe) powoduje odmienne doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy.

Podstawą w pracy dla terapeuty NDT-bobath jest badanie oraz wnikliwa obserwacja spontanicznego zachowania dziecka. Na tej podstawie i przy znajomości etapów prawidłowego rozwoju, terapeuta ocenia wielkość zaburzenia rozwoju i dobiera właściwe dla danego dziecka wspomagania (ćwiczenia) i rodzaj stymulacji czuciowej.

zdjecie do Terapia NDT-bobath

W metodzie podchodzimy do każdego pacjenta bardzo indywidualnie, gdyż zaburzenia pochodzenia ośrodkowego dają bardzo różnorodne objawy. Staramy się przygotować naszych pacjentów jak najlepiej pod względem funkcjonalnym tzn. do samodzielnego życia, mając zawsze na uwadze ograniczenia jakie stawia nam uszkodzony układ nerwowy.

W trakcie terapii pracujemy nad:

  • normalizacją napięcia mięśniowego – obniżając napięcie wzmożone i podwyższając obniżone, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
  • hamowaniem nieprawidłowych odruchów oraz
  • torowaniem prawidłowych ruchów z kontrolą ich przebiegu za pomocą odpowiednio dobranych wspomagań.
  • wykorzystywaniem i utrwalaniem zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

 

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane.

Aby osiągnąć maksymalne efekty terapeutyczne staramy się włączyć rodziców do współpracy, którzy po zrozumieniu problemów dziecka i przeszkoleniu mogą utrwalać ćwiczone przez terapeutę ruchy w naturalnych i niczym nie wymuszonych czynnościach jak przewijanie, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa.

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.