WWRD

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kompleksowa, wielospecjalistyczni i ciągła
pomoc dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w
klasie pierwszej  szkoły podstawowej, w celu stymulowania ich rozwoju.

Opinię o potrzebie WWRD wydaje publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna na wniosek rodziców.

Do wydania opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka potrzebna jest opinia następujących specjalistów: psychologa, neurologa, fizjoterapeuty, w uzasadnionych przypadkach logopedy.

Dziecku, zgodnie z rozporządzeniem o organizowaniu WWRD,  w ramach WWRD przysługuje od 4 do 8 bezpłatnych zajęć w zależności od potrzeb dziecka. Decyzję o ilości przyznanych godzin podejmuje zespół orzekający poradni.

W naszej poradni dziecku w ramach WWRD przysługuje od 4 do 5 zajęć.